Privacybeleid

Home » Algemene Voorwaarden » Privacybeleid
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
product
Filter by Categories
PVC
Tapijttegels

In deze privacyverklaring worden dezelfde definities gehanteerd als in de Algemene Voorwaarden van Bekwatex B.V. h.o.d.n. Het Vloeren Magazijn voor zover hier niet anders bepaald.

 1. Aanbod: algemeen begrip voor, maar niet beperkt tot, aanbod, aanbieding, opdracht, offerte, verkooporder en Overeenkomst tussen Gebruiker en Opdrachtgever.
 2. Gebruiker: Bekwatex B.V., h.o.d.n. Het Vloeren Magazijn, gevestigd aan Schering 39, 8281 JW, GENEMUIDEN, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel met nummer 08212403.
 3. Opdrachtgever: Ieder (rechts-)persoon die aan Gebruiker een opdracht geeft of heeft gegeven.
 4. Overeenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen Gebruiker en Opdrachtgever door middel van Aanbod en aanvaarding.
 5. Partijen: Gebruiker en Opdrachtgever gezamenlijk.
 6. Voorwaarden: de algemene voorwaarden, zoals gebruikt door Bekwatex B.V., h.o.d.n. Het Vloeren Magazijn.

Indien u op de website van Het Vloeren Magazijn (hierna te noemen ‘Gebruiker’) actief bent of contact met Gebruiker opneemt, deelt u mogelijk persoonsgegevens  met Gebruiker. Gebruiker gaat zorgvuldig met deze persoonsgegevens om en houdt zich aan de hierbij geldende wet- en regelgeving. Deze wet- en regelgeving gaat over het bewaren en gebruiken van uw persoonsgegevens.  

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens er worden verzameld en wat met de gegevens wordt gedaan. Deze privacyverklaring geldt voor alle interactie tussen u en Gebruiker, waarbij de vorm van communicatie niet uit maakt. Uw persoonsgegevens worden nooit voor commerciële doeleinden ter beschikking gesteld aan derden.

Bekwatex B.V. h.o.d.n. Het Vloeren Magazijn, gevestigd aan Schering 39, 8281 JW, GENEMUIDEN, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals vermeld in deze  privacyverklaring. Vragen en/of opmerkingen betreffende deze privacyverklaring of uw privacygegevens kunt u sturen naar: info@hetvloerenmagazijn.nl.  

Wat zijn persoonsgegevens?  

Alle gegevens die iets over u vertellen en mogelijk gebruikt kunnen worden om u te identificeren, zijn  persoonsgegevens. Enkele voorbeelden zijn; een naam,  contact- of adresgegevens en Burger Service Nummer. Andere gegevens zoals etnische afkomst, geloof of een strafrechtelijk verleden zijn bijzondere  persoonsgegevens. 

Bijzondere persoonsgegevens.  

Er worden geen bijzondere persoonsgegevens verzameld en/of verwerkt door Gebruiker. 

Wanneer worden persoonsgegevens verwerkt?  

 1. Om te kunnen helpen indien u vragen of klachten heeft.

Gebruiker helpt u graag verder indien u ergens tegenaan loopt of indien u een vraag voor Gebruiker heeft. U kunt Gebruiker bellen,  e-mailen of een contactformulier invullen op de website. Ook kan het zijn dat Gebruiker uw gegevens krijgt via derden in verband met de dienstverlening. Om u verder te kunnen helpen, verwerkt Gebruiker een aantal gegevens van u. Op die manier weet Gebruiker wie u bent en kan Gebruiker u bij een volgend contactmoment terugvinden.

Als u vragen of klachten voor Gebruiker heeft, dan worden de volgende gegevens opgeslagen:

 • Naam;
 • Eventueel bedrijfsnaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Uw bericht.  

De wettelijke grondslag om deze persoonsgegevens te verwerken, betreft: gerechtvaardigd belang.

 • Om een Aanbod op te stellen en naar u te versturen.

Voordat Gebruiker voor u aan de slag gaat, kan er een Aanbod worden gestuurd. Om dit te kunnen doen verwerkt Gebruiker de volgende gegevens: 

 • N.a.w. gegevens;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Eventueel bedrijfsnaam;
 • Eventueel Kamer van Koophandel nummer.

De wettelijke grondslag om deze persoonsgegevens te verwerken, betreft: gerechtvaardigd belang.  

 • Om een Overeenkomst uit te voeren of een persoonlijk gesprek met u in te plannen.

Indien u bij Gebruiker diensten afneemt of goederen koopt, dan wil Gebruiker u zo goed mogelijk van dienst zijn. Om de Overeenkomst tussen Partijen goed uit te voeren, verwerkt Gebruiker de volgende gegevens:  

 • N.a.w. gegevens;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer.

De wettelijke grondslag om deze persoonsgegevens te verwerken, betreft: uitvoering van de Overeenkomst.  

 • Om te kunnen factureren & incasseren.  

De door u afgenomen diensten dienen betaald te worden. Gebruiker zal u daarvoor een factuur sturen. In verband met facturatie wordt door Gebruiker de volgende gegevens verwerkt:  

 • N.a.w. gegevens;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Eventueel bedrijfsnaam;
 • Eventueel Kamer van Koophandel nummer.

De wettelijke grondslag om deze persoonsgegevens te verwerken, betreft: wettelijke verplichting.  

 • Om een nieuwsbrief toe te kunnen sturen.  

Indien u graag een nieuwsbrief ontvangt van Gebruiker, dan worden daarvoor de volgende gegevens opgeslagen:  

 • N.a.w. gegevens;
 • Eventueel bedrijfsnaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer.

De wettelijke grondslag om deze persoonsgegevens te verwerken, betreft: toestemming en uitvoering van de Overeenkomst. 

 • Om u op de hoogte te houden van wijzigingen in de dienstverlening.  

Wanneer er wijzigingen doorgevoerd worden in de dienstverlening, Voorwaarden, privacyverklaring of overige belangrijke zaken, dan stelt Gebruiker u hiervan graag op de hoogte. Om die reden zal door Gebruiker de volgende gegevens worden verwerkt:

 • Naam;
 • E-mailadres en bevestigingsbericht.

De wettelijke grondslag om deze persoonsgegevens te verwerken, betreft: gerechtvaardigd belang.  

Cookies en vergelijkbare technieken.

Gebruiker gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of  telefoon. Gebruiker gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit, zodat de website werkt zoals bedoeld is. In dit geval hoeft u niet opnieuw uw gegevens in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies worden automatisch weer verwijderd.   

Daarnaast gebruikt Gebruiker analytische cookies zoals Google Analytics om het gedrag van de bezoekers te kunnen bestuderen en aan de hand hiervan de website te kunnen verbeteren.

Indien u de website van Gebruiker bezoekt, worden cookies tijdelijk opgeslagen om te controleren of de browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra de browser wordt afgesloten. Als u inlogt op de webpagina, worden er enkele cookies bewaard in verband met de logininformatie en schermweergave opties. Logincookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties zijn 1 jaar geldig. Indien u de optie ‘herinner mij’ selecteert, worden login gegevens bewaard voor 2 weken. Op het moment dat u uitlogt, worden logincookies verwijderd. Op het moment dat u een bericht wijzigt of een bericht publiceert, wordt er een aanvullende cookie door de browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID. Deze cookie is na een dag verlopen.

Doorgifte aan partners.  

Gebruiker werkt voor het uitvoeren van de dienstverlening samen met verschillende leveranciers en partners.  

Deze leveranciers en partners zijn onder andere partijen die: 

 • Reviews verzamelen: WebwinkelKeur en Google.
 • Het e-mailverkeer en de nieuwsbrieven afhandelt: Acelle 
 • Reguliere zakelijke e-mailverkeer: Office 365
 • De betalingen & incasso’s afhandelen: Mollie en Yuki Visma
 • De software: WooCommerce
 • De webhosting verzorgt: Whbsite 
 • De boekhouding verzorgt: Mollie en Yuki Visma
 • De Overeenkomst uitvoert of goederen levert.

Met subverwerkers heeft Gebruiker verwerkersovereenkomsten afgesloten om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen. Gebruiker werkt alleen samen met partners die kunnen voldoen aan de AVG wetgeving. 

Doorgifte aan derden.  

In principe deelt Gebruiker geen persoonsgegevens met personen of organisaties buiten Gebruiker, behalve met partners zoals hierboven beschreven. Ook kan het zijn dat Gebruiker verplicht wordt om gegevens door te geven op grond van een wettelijke plicht. 

De beveiliging van uw gegevens.  

Gebruiker heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, onrechtmatig of ongeautoriseerd gebruik en verlies.  

Alle partijen die uw gegevens voor Gebruiker verwerken (subverwerkers) of in kunnen zien, tekenen een verwerkersovereenkomst of geheimhoudingsverklaring. 

Reviews – Webwinkelkeur.

Gebruiker verzamelt reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met Gebruiker, zodat de review aan uw bestelling kan worden gekoppeld. WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat Gebruiker u uitnodigt om een review achter te laten, worden uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur gedeeld. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Webwinkelsoftware – WooCommerce.

De webwinkel van Gebruiker is ontwikkeld met software van WooCommerce. Persoonsgegevens die ten behoeve van de dienstverlening aan Gebruiker ter beschikking worden gesteld, worden met deze partij gedeeld. WooCommerce heeft toegang tot uw gegevens om Gebruiker (technische) ondersteuning te bieden. WooCommerce zal uw gegevens nimmer gebruiken voor een ander doel. WooCommerce is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. WooCommerce maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. WooCommerce behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

Webhosting – Whbsite.

De webwinkel van Gebruiker is ontwikkeld met software van WooCommerce. Gebruiker heeft ervoor gekozen om webhosting onder te brengen bij Whbsite. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan Gebruiker ter beschikking stelt, worden met Whbsite gedeeld. Whbsite verwerkt persoonsgegevens namens Gebruiker en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan Whbsite metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Whbsite heeft toegang tot uw gegevens om Gebruiker (technische) ondersteuning te bieden, waarbij uw gegevens nooit zullen worden gebruikt  voor enig ander doel. Whbsite is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

E-mail en mailinglijsten – Acelle.

De website van Gebruiker maakt gebruik van Acelle, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van de website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van de website en webformulieren, worden verzonden via de servers van Acelle. Acelle zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via de website van Gebruiker is verzonden ziet u de ‘uitschrijven’ link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van de website ontvangen. Dit kan de functionaliteit van de website ernstig verminderen. Uw persoonsgegevens worden door Acelle beveiligd opgeslagen. Acelle maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Acelle behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Zakelijk e-mailverkeer – Office 365.

Voor het afhandelen van reguliere zakelijke e-mailverkeer wordt er gebruik gemaakt van de diensten van Office365. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw gegevens en gegevens van Gebruiker zoveel mogelijk te voorkomen. Office365 heeft geen toegang tot het postvak van Gebruiker en al het emailverkeer wordt vertrouwelijk behandeld.

Betalingsverkeer – Mollie.

Voor het afhandelen van (een deel van) de betalingen die in de webwinkel van Gebruiker worden gemaakt, wordt er gebruik gemaakt van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Google-Analytics.

Via de website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Gebruiker gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Gebruiker heeft Google geen toestemming gegeven om de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Microsoft.

Gebruiker werkt samen met Microsoft Clarity en Microsoft Advertising om vast te leggen hoe u de website van Gebruiker gebruikt en ermee omgaat door middel van gedragsstatistieken, heatmaps en sessieherhaling om de producten/diensten van Gebruiker te verbeteren en op de markt te brengen. Gegevens over websitegebruik worden vastgelegd met behulp van cookies van derde partijen en andere tracking technologieën om de populariteit van producten/diensten en online activiteiten te bepalen. Daarnaast wordt de informatie van Microsoft gebruikt voor site-optimalisatie, fraude en beveiligingsdoeleinden. Ga voor meer informatie over hoe Microsoft uw gegevens verzamelt en gebruikt naar de privacyverklaring van Microsoft. Gebruiker doet dit ter verbetering van de dienstverlening en doeleinden.  

Berichten op de website van Gebruiker.

Berichten op de website van Gebruiker kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, enz.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Verzenden en logistiek.

Als u een bestelling plaatst bij Gebruiker, is het de taak van Gebruiker om dit pakket tijdig en zorgvuldig bij u te laten bezorgen. Als er door Gebruiker gebruik wordt gemaakt van een logistiek dienstverlener, is Gebruiker genoodzaakt om uw persoonsgegevens met deze partij te delen.

Medewerking aan fiscaal en wettelijk onderzoek.

In het geval dat Gebruiker op grond van een wettelijke verplichting wordt gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege, dan zal in een dergelijk geval Gebruiker gedwongen zijn uw gegevens te delen, maar wordt altijd eerst geprobeerd om binnen de mogelijkheden die de wet biedt daartegen te verzetten.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?  

Gebruiker gebruikt uw gegevens uitsluitend ten behoeve van de dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de Opdracht die u verstrekt. De gegevens worden niet gebruikt voor (gerichte) marketingdoeleinden. Als u gegevens met Gebruiker deelt en deze gegevens worden gebruikt – anders dan op uw verzoek – dan zal er te allen tijde expliciet toestemming worden gevraagd.

Voor verschillende gegevensstromen hanteert Gebruiker verschillende bewaartermijnen. U heeft altijd het recht om te verzoeken om persoonsgegevens te verwijderen. Zie hiervoor ook het kopje “Uw rechten”. 

Op grond van de wettelijke bewaarplicht worden uw gegevens bewaard voor de duur van 7 jaar. Deze tijd voor het bewaren van gegevens gaat in vanaf het moment dat de opdracht voor u is afgesloten. Na de bewaartermijn van 7 jaar worden uw gegevens verwijderd, tenzij uit de wet anders bepaald.

Een Aanbod en e-mailberichten worden bewaard voor de duur van de 20 jaar. Dit in verband met de service die Gebruiker aan u wil blijven verlenen. Uw gegevens blijven in ieder geval tot die tijd aanwezig in het systeem van Gebruiker. 

Uw rechten. 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te corrigeren en te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Gebruiker.   

Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hetvloerenmagazijn.nl

Gebruiker houdt een verwerkersregister bij van afgehandelde verzoeken, bijvoorbeeld in het geval van een vergeetverzoek worden geanonimiseerde gegevens geadministreerd.

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Gebruiker. Als u bezwaar maakt wordt onmiddellijk de gegevensverwerking gestaakt in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dan zal Gebruiker afschriften en/of kopieën van gegevens die Gebruiker (laat) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Gebruiker verwerkt uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, verzoekt Gebruiker u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Indien uw verzoek betrekking heeft op een cookie dan vraagt Gebruiker deze ook mee te sturen. Gebruiker reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Gebruiker wil u er tevens op wijzen dat u de  mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit  Persoonsgegevens. 

Melden van een datalek.  

Wanneer er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een datalek plaatsvindt dan houdt Gebruiker zich aan de meldplicht datalekken en meldt Gebruiker dit lek, mocht dit nodig zijn, binnen 72 uur na constatering bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht u een datalek ontdekken dan verzoekt Gebruiker u vriendelijk dit zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 24 uur nadat u het lek heeft geconstateerd met Gebruiker te delen door een e-mail te sturen naar info@hetvloerenmagazijn.nl. Gebruiker kan dan direct actie ondernemen. 

Aansprakelijkheid. 

Gebruiker heeft geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden. Voor het overige gelden de regels van de AVG en het Burgerlijk Wetboek.

Wijzigingen in deze verklaring.  

Gebruiker heeft het recht om te allen tijde de inhoud van deze privacyverklaring aan te passen. Dit mede om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen op gebied van wet- of regelgeving of wijzigingen binnen het bedrijf. Als de nieuwe privacyverklaring gevolgen heeft voor de wijze waarop de reeds verzamelde gegevens worden verwerkt, dan wordt u daarvan tijdig op de hoogte gebracht. Gebruiker streeft ernaar om te allen tijde de meest recente versie van de privacyverklaring op de website te publiceren.

Contact . 

Heeft u verder nog vragen en/of opmerkingen?

U kunt contact opnemen via de e- mail: info@hetvloerenmagazijn of per post: 

Bekwatex B.V., h.o.d.n. Het Vloeren Magazijn

Schering 39

8281 JW GENEMUIDEN

Bekwatex B.V., h.o.d.n. Het Vloeren Magazijn is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08212403.